Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel je informován symbolem, viz obrázek níže, že příslušné elektrozařízení nebo baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení nebo baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Symbol označující elektrozařízení nebo baterie, která nepatří do komunálního odpadu:

Vysloužilé elektrospotřebiče do popelnice nepatří

Jak se zbavit starého spotřebiče nebo baterií?

Další doplňující informace k bateriím jsou dostupné v dokumentu Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro konečné uživatele.