Upozornění

Vážení zákazníci, partneři,

dne 7.12.2023 bude z technických důvodů uzavřena pobočka Servisní středisko a značková prodejna Samsung Praha Ječná 36, 120 00 Praha.

Za případné komplikace se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

VSP DATA a.s. je zaměřena na servisní činnost a podporu zákazníků v ucelené škále servisů reversní logistiky. Poskytované služby zahrnují všechny podpůrné služby, včetně logistiky, distribuce, oprav produktů a komponentů, a zákaznických call center. Díky naší znalosti evropských trhů poskytujeme mnoha našim klientům také specializované poradenské služby v oblasti dovozu, distribuce, prodeje a servisu ICT technologií na jednotlivých evropských trzích.

Našim korporátním klientům tak umožňujeme soustředit se na vývoj a prodej nových produktů s klidným vědomím, že jejich výrobky budou nejen detailně lokalizovány, ale zákazníci obdrží i kvalitní servis po celou dobu jejich životnosti (včetně pozáručních oprav), kterou naše opravárenská divize často umožní prodloužit. Koncovým zákazníkům garantujeme kvalitní a rychlý servis v oblasti opravárenství a reverzní logistiky, jak v České Republice, tak v celé Evropské Unii.

Naše produktové portfolio zahrnuje opravy laserových a inkoustových tiskáren, data projektorů, digitálních kamer, skenerů, mobilních telefonů, GPS navigací, LCD displejů, serverů a dalších zařízení. Samostatnou komoditou jsou opravy bankomatů a jejich příslušenství, dále pak opravy elektronických desek a modulů.

Samozřejmostí při zabezpečování servisních a obchodních požadavků našich obchodních partnerů a zákazníků je uplatňování, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení zahrnující systém managementu kvality (QMS), environmentu (EMS) a bezpečnosti informací (ISMS), pro které byla společnost certifikována. Plně se tak ztotožňujeme s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.

VSP DATA a.s.

Sídlo společnosti

Údolní 2188
390 64 Tábor

IČ: 49241575
DIČ: CZ49241575

Registrace: Krajský obchodní soud Č. Budějovice spis. zn. B 1209

Datová schránka: d4egyu7

Email: info@vspdata.cz
Telefon: +420 381 489 111

VSP DATA a.s. Údolní 2188 Tábor Mapa VSP DATA a.s. Tábor

Service Park a.s.

Servisní centrum

Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

IČ: 27233596
DIČ: CZ27233596

Registrace: Krajský obchodní soud Č. Budějovice spis. zn. B 1601

Datová schránka: 4m4f89r

Email: info@servicepark.cz
Telefon: +420 381 489 111

VSP DATA a.s. areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, Sezimovo Ústí II Mapa ServicePark a.s. Sezimovo Ústí

Politika společnosti

MOTTO: Kvalita a flexibilita jsou hlavní předpoklady rozvoje společnosti.

Společnost VSP DATA a.s. se zabývá reverzně logisticko-distribučními službami tedy opravami a servisem různých druhů informačních, komunikačních a dalších druhů elektrozařízení.

Systém řízení kvality (QMS), environmentu (EMS) a bezpečnosti informací (ISMS) je součástí integrovaného systému řízení (ISŘ) naší organizace. Pro tyto systémy řízení je společnost VSP DATA a.s. certifikovaná. Naše společnost se také přihlásila k dodržování Kodexu chování odpovědné obchodní aliance (RBA), který je součástí ISŘ.

Trvalým cílem vedení společnosti VSP DATA a.s. je zajistit maximální uspokojení našich obchodních partnerů a koncových zákazníků s poskytovanými službami.

Vedení společnosti VSP DATA a.s. si uvědomuje, že pouze odpovědné společensko-sociální chování, environmentální přístup, respektování etického kodexu a schopnost naslouchat přání zákazníků a požadavkům zainteresovaných stran může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji a dobrému jménu společnosti VSP DATA a.s..

Z tohoto důvodu se vedení společnosti aktivně zapojuje do procesu neustálého zlepšování integrovaného systému řízení. Vyhodnocuje interní a externí aspekty v rámci kontextu organizace, naslouchá požadavkům zainteresovaných stran, řídí rizika a využívá příležitostí.

Vrcholové vedení VSP DATA a.s. se zavazuje uplatňovat níže uvedené zásady:

  • Zajisti trvalou spokojenost obchodních partnerů a koncových zákazníků. Neustále zlepšovat kvalitu produkce a komplexnost poskytovaných služeb s důrazem na naší flexibilitu.
  • Respektovat a být v souladu s právními a jinými předpisy a jinými požadavky.
  • Pravidelně přezkoumávat kontext organizace, rizika a příležitosti a požadavky zainteresovaných stran.
  • Zajistit, aby pracovní podmínky ve společnosti byly vždy férové, bezpečné a aby se zaměstnanci bylo zacházeno slušně, s důstojností a úctou.
  • Zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a zainteresovaných stran v areálu a okolí společnosti. Zvyšovat bezpečnost provozních zařízení a procesů.
  • Uplatňovat závazek prevence znečišťování životního prostředí, minimalizovat produkci odpadů, minimalizaci čerpání zdrojů a opravárenskou činností prodlužovat životní cyklus výrobků.
  • Udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení a posilovat povědomí o Kodexu chování (RBA) u našich lokálních dodavatelů.
  • Vyhlásit na období jednoho roku nové cíle a programy ISŘ (QMS, EMS a ISMS) s určením odpovědnosti za plnění stanoveného cíle, zdrojů, termínem jeho plnění a jak budou výsledky vyhodnoceny.
  • Zabezpečit zachování kontinuity činností (BCP) a pravidelně revidovat plány obnovy (DRP).
  • Vedení společnosti se dále zavazuje plnit aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací.

Konfliktní suroviny

Společnost VSP DATA a.s. se zavazuje při opravárenských, servisních a jiných podnikatelských aktivitách nevyužívat dodávky materiálů, které pocházejí z nelegálních zdrojů („conflict minerals“) a tím bojovat proti nezákonné těžbě nerostných surovin (zejména zlata, tantalu, cínu a wolframu) a potlačování lidských práv v rozvojových zemích, zejména v Demokratické republice Kongo v centrální Africe.

 

V Táboře, 1. března 2023

 

Ing. Jindřich Zítek
generální ředitel VSP DATA a.s.

Ing. Jiří Bonaventura
finanční ředitel VSP DATA a.s.

Ing. Martin Krajňak
ředitel pro obchod a strategii VSP DATA a.s.

 

Jsme držitelé certifikátů

Společnost VSP DATA a.s. je řízena integrovaným systémem managementu jakosti (QMS) a systémem environmentálního managementu (EMS).

Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2015

Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2004

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Certifikáty ke stažení:

ISO_9001_2015_CZ

ISO_14001_2015_CZ

ISO_27001_2013_CZ