VSP DATA a.s. je zaměřena na servisní činnost a podporu zákazníků v ucelené škále servisů reversní logistiky. Poskytované služby zahrnují všechny podpůrné služby, včetně logistiky, distribuce, oprav produktů a komponentů, a zákaznických call center. Díky naší znalosti evropských trhů poskytujeme mnoha našim klientům také specializované poradenské služby v oblasti dovozu, distribuce, prodeje a servisu ICT technologií na jednotlivých evropských trzích.

Našim korporátním klientům tak umožňujeme soustředit se na vývoj a prodej nových produktů s klidným vědomím, že jejich výrobky budou nejen detailně lokalizovány, ale zákazníci obdrží i kvalitní servis po celou dobu jejich životnosti (včetně pozáručních oprav), kterou naše opravárenská divize často umožní prodloužit. Koncovým zákazníkům garantujeme kvalitní a rychlý servis v oblasti opravárenství a reverzní logistiky, jak v České Republice, tak v celé Evropské Unii.

Naše produktové portfolio zahrnuje opravy laserových a inkoustových tiskáren, data projektorů, digitálních kamer, skenerů, mobilních telefonů, GPS navigací, LCD displejů, serverů a dalších zařízení. Samostatnou komoditou jsou opravy bankomatů a jejich příslušenství, dále pak opravy elektronických desek a modulů.

Samozřejmostí při zabezpečování servisních a obchodních požadavků našich obchodních partnerů a zákazníků je uplatňování, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení zahrnující systém managementu kvality (QMS), environmentu (EMS) a bezpečnosti informací (ISMS), pro které byla společnost certifikována. Plně se tak ztotožňujeme s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.

VSP DATA a.s.

Sídlo společnosti

Údolní 2188
390 64 Tábor

IČ: 49241575
DIČ: CZ49241575

Registrace: Krajský obchodní soud Č. Budějovice spis. zn. B 1209

Datová schránka: d4egyu7

Email: info@vspdata.cz
Telefon: +420 381 489 111

VSP DATA a.s. Údolní 2188 Tábor Mapa VSP DATA a.s. Tábor

Service Park a.s.

Servisní centrum

Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

IČ: 27233596
DIČ: CZ27233596

Registrace: Krajský obchodní soud Č. Budějovice spis. zn. B 1601

Datová schránka: 4m4f89r

Email: info@servicepark.cz
Telefon: +420 381 489 111

VSP DATA a.s. areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, Sezimovo Ústí II Mapa ServicePark a.s. Sezimovo Ústí

Politika společnosti

MOTTO: Kvalita a flexibilita jsou hlavní předpoklady rozvoje společnosti.

Společnost VSP DATA a.s. se zabývá reverzně logisticko-distribučními službami tedy opravami a servisem různých druhů informačních, komunikačních a dalších druhů elektrozařízení.

Systém řízení kvality (QMS), environmentu (EMS) a bezpečnosti informací (ISMS) je součástí integrovaného systému řízení (ISŘ) naší organizace. Pro tyto systémy řízení je společnost VSP DATA a.s. certifikovaná. Naše společnost se také přihlásila k dodržování Kodexu chování odpovědné obchodní aliance (RBA), který je součástí ISŘ.

Trvalým cílem vedení společnosti VSP DATA a.s. je zajistit maximální uspokojení našich obchodních partnerů a koncových zákazníků s poskytovanými službami.

Vedení společnosti VSP DATA a.s. si uvědomuje, že pouze odpovědné společensko-sociální chování, environmentální přístup, respektování etického kodexu a schopnost naslouchat přání zákazníků a požadavkům zainteresovaných stran může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji a dobrému jménu společnosti VSP DATA a.s..

Z tohoto důvodu se vedení společnosti aktivně zapojuje do procesu neustálého zlepšování integrovaného systému řízení. Vyhodnocuje interní a externí aspekty v rámci kontextu organizace, naslouchá požadavkům zainteresovaných stran, řídí rizika a využívá příležitostí.

Vrcholové vedení VSP DATA a.s. se zavazuje uplatňovat níže uvedené zásady:

  • Zajisti trvalou spokojenost obchodních partnerů a koncových zákazníků. Neustále zlepšovat kvalitu produkce a komplexnost poskytovaných služeb s důrazem na naší flexibilitu.
  • Respektovat a být v souladu s právními a jinými předpisy a jinými požadavky.
  • Pravidelně přezkoumávat kontext organizace, rizika a příležitosti a požadavky zainteresovaných stran.
  • Zajistit, aby pracovní podmínky ve společnosti byly vždy férové, bezpečné a aby se zaměstnanci bylo zacházeno slušně, s důstojností a úctou.
  • Zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a zainteresovaných stran v areálu a okolí společnosti. Zvyšovat bezpečnost provozních zařízení a procesů.
  • Uplatňovat závazek prevence znečišťování životního prostředí, minimalizovat produkci odpadů, minimalizaci čerpání zdrojů a opravárenskou činností prodlužovat životní cyklus výrobků.
  • Udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení a posilovat povědomí o Kodexu chování (RBA) u našich lokálních dodavatelů.
  • Vyhlásit na období jednoho roku nové cíle a programy ISŘ (QMS, EMS a ISMS) s určením odpovědnosti za plnění stanoveného cíle, zdrojů, termínem jeho plnění a jak budou výsledky vyhodnoceny.
  • Zabezpečit zachování kontinuity činností (BCP) a pravidelně revidovat plány obnovy (DRP).
  • Vedení společnosti se dále zavazuje plnit aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací.

Konfliktní suroviny

Společnost VSP DATA a.s. se zavazuje při opravárenských, servisních a jiných podnikatelských aktivitách nevyužívat dodávky materiálů, které pocházejí z nelegálních zdrojů („conflict minerals“) a tím bojovat proti nezákonné těžbě nerostných surovin (zejména zlata, tantalu, cínu a wolframu) a potlačování lidských práv v rozvojových zemích, zejména v Demokratické republice Kongo v centrální Africe.

 

V Táboře, 1. března 2023

 

Ing. Jindřich Zítek
generální ředitel VSP DATA a.s.

Ing. Jiří Bonaventura
finanční ředitel VSP DATA a.s.

Jsme držitelé certifikátů

Společnost VSP DATA a.s. je řízena integrovaným systémem managementu jakosti (QMS) a systémem environmentálního managementu (EMS).

Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2015

Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2004

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Certifikáty ke stažení:

ISO_9001_2015_CZ

ISO_14001_2015_CZ

ISO_27001_2013_CZ