VSP DATA a.s. je zaměřena na servisní činnost a podporu zákazníků v ucelené škále servisů reversní logistiky. Poskytované služby zahrnují všechny podpůrné služby, včetně logistiky, distribuce, oprav produktů a komponentů, a zákaznických call center. Díky naší znalosti evropských trhů poskytujeme mnoha našim klientům také specializované poradenské služby v oblasti dovozu, distribuce, prodeje a servisu ICT technologií na jednotlivých evropských trzích.

Našim korporátním klientům tak umožňujeme soustředit se na vývoj a prodej nových produktů s klidným vědomím, že jejich výrobky budou nejen detailně lokalizovány, ale zákazníci obdrží i kvalitní servis po celou dobu jejich životnosti (včetně pozáručních oprav), kterou naše opravárenská divize často umožní prodloužit. Koncovým zákazníkům garantujeme kvalitní a rychlý servis v oblasti opravárenství a reverzní logistiky, jak v České Republice, tak v celé Evropské Unii.

Naše produktové portfolio zahrnuje opravy laserových a inkoustových tiskáren, data projektorů, digitálních kamer, skenerů, mobilních telefonů, GPS navigací, LCD displejů, serverů a dalších zařízení. Samostatnou komoditou jsou opravy bankomatů a jejich příslušenství, dále pak opravy elektronických desek a modulů.

Samozřejmostí při zabezpečování servisních a obchodních požadavků našich partnerů a zákazníků je uplatňování, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému managementu jakosti (QMS) a systému environmentálního managementu (EMS), pro které byla společnost certifikována. Plně se tak ztotožňujeme s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

VSP DATA a.s.

Sídlo společnosti

Údolní 2188
390 64 Tábor

IČ: 49241575
DIČ: CZ49241575

Registrace: Krajský obchodní soud Č. Budějovice spis. zn. B 1209

Datová schránka: d4egyu7

Email: info@vspdata.cz
Telefon: +420 381 489 111

VSP DATA a.s. Údolní 2188 Tábor

Service Park a.s.

Servisní centrum

Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

IČ: 27233596
DIČ: CZ27233596

Registrace: Krajský obchodní soud Č. Budějovice spis. zn. B 1601

Datová schránka: 4m4f89r

Email: info@servicepark.cz
Telefon: +420 381 489 111

VSP DATA a.s. areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, Sezimovo Ústí II

Politika společnosti

MOTTO: Kvalita a flexibilita jsou hlavní předpoklady rozvoje společnosti.

Nedílnou součástí aktivit VSP DATA a.s. při zabezpečování servisních a obchodních požadavků našich partnerů a zákazníků je uplatňování, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení, zahrnující systémy QMS a EMS pro které je společnost VSP DATA a.s. certifikovaná a požadavky kodexu „Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC), obsahující prvky systémů SA, OHSAS, EMS a etického kodexu, které společnost VSP DATA a.s. v plném rozsah integrovala do svého systému řízení. Požadavkem kodexu EICC je jeho zavedení a respektování také i u našich dodavatelů.

Trvalým cílem vedení společnosti VSP DATA a.s. je zajistit maximální uspokojení našich obchodních partnerů a koncových zákazníků s poskytovanými službami naší společností s dostatečnou flexibilitou a komplexností poskytovaných služeb.

Vedení společnosti VSP DATA a.s. si uvědomuje, že pouze odpovědné společensko-sociální chování, environmentální přístup, respektování etického kodexu a schopnost naslouchat přání zákazníků a potřebám našich pracovníků při všech podnikatelských aktivitách může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji VSP DATA a.s., posilování inovačního potenciálu a dobrému jménu společnosti VSP DATA a.s.

Z tohoto důvodu se společnost dobrovolně přihlásila k dodržování požadavků Kodexu EICC a do procesu neustálého zlepšování integrovaného systému řízení, jako i technického a technologického rozvoje a inovačního procesu zapojuje nejen pracovníky společnosti, ale i dodavatelé, obchodní partnery, regionální vzdělávací instituce, partnerské organizace a další stakeholders.

Vrcholové vedení VSP DATA a. s. se zavazuje uplatňovat níže uvedené zásady:

  • Zajistit trvalou spokojenost obchodních partnerů a koncových zákazníků.
  • Neustále zlepšovat kvalitu produkce a komplexnost poskytovaných služeb s důrazem na naší flexibilitu.
  • Respektovat a být v souladu s právními a jinými předpisy a požadavky.
  • Zajistit, aby pracovní podmínky ve společnosti byly vždy férové, bezpečné a aby se zaměstnanci bylo zacházeno slušně, s důstojností a úctou.
  • Zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a jiných osob v areálu společnosti i v jeho bezprostředním okolí. Zvyšovat bezpečnost provozních zařízení a procesů.
  • Uplatňovat závazek prevence znečišťování životního prostředí, minimalizace produkce odpadů a minimalizace čerpání zdrojů, tak aby výrobní postupy byly v souladu s environmentálními požadavky kodexu EICC.
  • Udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení (ISŘ) a posilovat povědomí o kodexu EICC u našich lokálních dodavatelů.
  • Vedení společnosti každoročně začátkem nového kalendářního roku vyhlašuje na období jednoho roku nové cíle a programy ISŘ (QMS, EMS, OHSAS, SA a ISMS) s určením odpovědnosti za plnění stanoveného cíle, zdrojů, termínem jeho plnění a jak budou výsledky vyhodnoceny.
  • Zabezpečit zachování kontinuity činností (BCP) a pravidelně revidovat plány obnovy (DRP).
  • Vedení společnosti se zavazuje plnit aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací.

Konfliktní suroviny

Společnost VSP DATA a.s. se zavazuje při opravárenských, servisních a jiných podnikatelských aktivitách nevyužívat dodávky materiálů, které pocházejí z nelegálních zdrojů („conflict minerals“) a tím bojovat proti nezákonné těžbě nerostných surovin (zejména zlata, tantalu, cínu a wolframu) a potlačování lidských práv v rozvojových zemích, zejména v Demokratické republice Kongo v centrální Africe.

 

V Táboře, 13. dubna 2017

 

Ing. Jindřich Zítek
generální ředitel VSP DATA a.s.

Ing. Jiří Bonaventura
finanční ředitel VSP DATA a.s.

Jsme držitelé certifikátů

Společnost VSP DATA a.s. je řízena integrovaným systémem managementu jakosti (QMS) a systémem environmentálního managementu (EMS).

Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2015

Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2004

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Certifikáty ke stažení:

ISO_9001_2015_CZ.pdf

ISO_14001_2015_CZ.pdf

ISO_27001_2013.pdf