Pozvánka na valnou hromadu

15.4.2024

Představenstvo akciové společnosti VSP DATA a.s.
se sídlem Údolní 2188, Tábor,
IČ: 49241575 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1209

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 28. května 2024 od 14.00 hod. v sídle společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. na adrese Zlín, náměstí Práce 2523

Program:

1. Zahájení VH
2. Volba orgánů valné hromady, navrženi jsou:
    předseda valné hromady – Ing. Jindřich Zítek
    zapisovatel – Ing. Jiří Bonaventura
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023 a stavu majetku společnosti
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023, zpráva dozorčí rady
5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Projednání a schválení auditora pro rok 2024
7. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Prezence akcionářů proběhne dne 28.5. 2024 v době od 13.00 do 14.00 v recepci společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.. Při prezenci se akcionáři prokáží výpisem z evidenčního účtu majitele akcií a platným občanským průkazem. Případní zástupci akcionářů se prokáží plnou mocí k zastupování. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Vyjádření představenstva:
-    k bodu 3 – k přednesené zprávě bude akcionářům předána také Výroční zpráva ověřená auditorem
-    k bodu 4 – výsledek projednání a schválení účetní závěrky bude stejně jako zpráva dozorčí rady zaznamenán v zápise z VH
-    k bodu 5 - představenstvo předloží na VH návrh k vyplacení dividend v celkové výši 9 mil. Kč
-    k bodu 6 - představenstvo bude navrhovat jako auditora stejného auditora jako v roce 2023 tedy společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o

Tato pozvánka byla jednotlivým akcionářům doručena elektronicky a to v zákonné době.

dne 15.4. 2024                                          

předseda představenstva

VSP DATA a.s 
Ing. Jindřich Zítek

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VSP DATA a.s. a Service Park a.s.

17.4.2023

Společnost VSP DATA a.s. se sídlem Údolní 2188, 390 64 Tábor oznamuje akcionářům,
že se dne 30. května 2023 od 9.00 hodin koná valná hromada společnosti v zasedací místnosti společnosti na adrese Údolní 2188 Tábor

a

společnost Service Park a.s. se sídlem Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II oznamuje akcionářům, že se dne 30. května 2023 od 10.00 hodin koná valná hromada společnosti v zasedací místnosti společnosti VSP DATA a.s. na adrese Údolní 2188, Tábor

Dne: 17.4.2023 představenstvo VSP DATA a.s. a Service Park a.s.

Přesunutí pobočky servisního centra Samsung v TechZona Alza

31.3.2023

Upozorňujeme Vás, že je od 2.5.2023 přesunuto Servisní centrum TechZona Praha Holešovice na adresu zákaznického servisního centra Samsung Plaza.

Servisní centrum Samsung Plaza
Ječná 36
120 00 Praha 2
Tel: 381 489 808
Email: samsung-jecna@vspdata.cz

Zobrazit kontakt Samsung Plaza

Talent roku 2022

20.9.2022

19. září 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v soutěži "Talent roku" pro rok 2022.

Společnost VSP DATA a.s. tuto soutěž podpořila a ocenila nejlepší žáky a studenty škol z táborského okresu.

Všem soutěžícím blahopřejeme.

Talent roku 2022

Ukončení servisu zařízení OPPO

21.6.2022

Od 1. července 2022 ukončujeme záruční i pozáruční servis zařízeni značky OPPO.

Ukončení servisu zařízení OPPO

Informace o záručním a pozáručním servisu naleznete na oficiálních stránkách support.oppo.com/cz.

Zásilkovna - nový způsob doručení zařízení do opravy

16.5.2022

Zásilkovna

Vážení zákazníci,

nově můžete pro odeslání zařízení do našeho servisu a následného vrácení zpět k Vám, využít síť sběrných míst společnosti Zásilkovna.

Pro záruční opravy je odeslání i vrácení zdarma.

Odeslat zařízení na opravu

VSP DATA a.s. nejlepší servisní partner HP pro rok 2020

26.1.2021

VSP DATA a.s. - nejlepší servisní partner HP pro rok 2020

Více informací

Ukončení servisu zařízení z distribuce ELEM6 s.r.o.

29.12.2020

Od 1. ledna 2021 ukončujeme záruční i pozáruční servis následujících značek:

AGFAPHOTO, Bml, Ddpai, Isaw, Kodak Pixpro, LAMAX Electronics, Lauben, Madman Accessories, Mamibot, Ticwatch, True4kids, Truecam a Truelife

Autorizovaným servisem těchto značek je www.bels.cz

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VSP DATA a.s.

3.11.2020

P O Z V Á N K A

VSP DATA a.s. se sídlem Tábor. Údolní 2188, PSČ 390 64

oznamuje akcionářům,

že dne 16. prosince 2020 se od 10.00 hodin koná mimořádná valná hromada společnosti v zasedací místnosti společnosti na adrese Údolní 2188, Tábor

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba nových členů dozorčí rady.
4. Závěr.

Na programu svolané mimořádné valné hromady společnosti VSP DATA a.s. je jediný bod a to volba nových členů dozorčí rady společnosti.

Dne: 3.11.2020 představenstvo VSP DATA  a.s. 

Rozšíření servisovaných zařízení Xiaomi

3.7.2020

Od 1.7.2020 rozšiřujeme portfólio servisovaných zařízení Xiaomi o ECO produkty.

V současné době servisujeme tato zařízení Xiaomi:

Mobilní telefony
Koloběžky a elektrokola
Čističky vzduchu, robotické a ruční vysavače
Projektory, TV boxy a LCD monitory
Bezpečnostní kamery a WiFi routery

Více informací