15.6.2018

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

V Sezimově Ústí 15. 6. 2018

Vážený pane řediteli,

13. 6. 2018 proběhla na naší škole netradičně pojatá akce „Technika nás baví“, na které jste prezentovali Vaši firmu. Chceme Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za vstřícnost a ochotu přijmout tuto formu spolupráce. Bez aktivní účasti partnerských firem a zaměstnavatelů by akce ztratila svůj smysl a věrohodnost. Zde byla vaše prezentace nenahraditelná.

Vždyť cílem akce bylo zajímavou a hravou formou přiblížit žákům ZŠ svět techniky jako oblast, kde by mohli najít své uplatnění v životě, vykonávat činnosti které je budou bavit a zajistí jim dlouhodobou perspektivu vzdělávání a zaměstnání.

Z prvních reakcí víme, že naše společné snažení k zatraktivnění světa techniky a představení významných a stabilních zaměstnavatelů se žákům líbilo. Nemalou měrou k tomu přispěli i zástupci vaší firmy a proto jim prosím vyřiďte naše poděkování.

Již dnes můžeme říci, že i přes nepříznivé počasí se nám společně podařila ojedinělá akce k podpoře technického vzdělávání a získávání absolventů do firem. Akci bychom chtěli opakovat a pokračovat s vaší firmou v navázané spolupráci. Již nyní budeme rádi za Vaše hodnocení i připomínky a náměty, jak příští ročník ještě vylepšit. Letošního akce se zúčastnilo 840 žáků ZŠ z širšího regionu a 11 firem.

Předpokládáme ale, že naše spolupráce nebude stát na jediné velké akci. Jsme připraveni společně připravovat a realizovat aktivity k podpoře získávání žáků na vybrané obory vzdělávání, k podpoře vytypovaných žáků formou stipendií, k realizaci odborných praxí žáků u vaší firmy i společným projektům propojujícím odborné vzdělávání s reálným světem techniky v moderních firmách.

S díky
Ing. František Kamlach
ředitel školy
VOŠ, SŠ, COP
Budějovická 421
Sezimovo Ústí