7.12.2017

Projekt Rozvoj VSP DATA a.s. (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004777) je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců a je spolufinancován Evropskou unií (EU).

EU Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu:

  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti VSP DATA a.s. Za dobu realizace projektu dojde k získání, prohloubení a obnovení zejména technických a jiných odborných znalostí a dovedností u více než 200 zaměstnanců (a minimálně 18 pracovníků nad 54 let) společnosti VSP DATA a.s. Tím se zvýší stabilita a konkurenceschopnost společnosti VSP DATA a.s. v dynamicky se rozvíjející oblasti reverzně logistických služeb informačních a komunikačních zařízení. Dotační projekt bude realizován po dobu dvou let (2017 - 2018).