Upozornění

Vážení zákazníci, partneři,

ve dnech 20.10.2021 - 3.11.2021 bude uzavřen příjem a výdej servisních zakázek v Údolní ulici. Zařízení můžete do servisního střediska zaslat přepravní společností nebo osobně předat na adrese Areál Service Park a.s. Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II.

Děkujeme za pochopení
VSP DATA a.s.

7.12.2017

Projekt Rozvoj VSP DATA a.s. (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004777) je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců a je spolufinancován Evropskou unií (EU).

EU Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu:

  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti VSP DATA a.s. Za dobu realizace projektu dojde k získání, prohloubení a obnovení zejména technických a jiných odborných znalostí a dovedností u více než 200 zaměstnanců (a minimálně 18 pracovníků nad 54 let) společnosti VSP DATA a.s. Tím se zvýší stabilita a konkurenceschopnost společnosti VSP DATA a.s. v dynamicky se rozvíjející oblasti reverzně logistických služeb informačních a komunikačních zařízení. Dotační projekt bude realizován po dobu dvou let (2017 - 2018).