Potřebujete servis?

Opravíme Váš rozbitý telefon, notebook, tiskárnu a další.

Vybrat značku

Často kladené dotazy

Máte otázky k reklamaci nebo pozáruční opravě?

Více informací

Kariéra

Hledáte zajímavou práci?
Pojďte pracovat k nám.

Více informací

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti  VSP DATA a.s. se sídlem Údolní 2188, Tábor, IČ: 49241575 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1209 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 28. května 2024 od 14.00 hod v sídle společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. na adrese Zlín, náměstí Práce 2523

Program:
1. Zahájení VH
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023 a stavu majetku společnosti
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023, zpráva dozorčí rady
5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Projednání a schválení auditora pro rok 2024
7. Závěr

Prezence akcionářů proběhne dne 28.5. 2024 v době od 13.00 do 14.00 v recepci společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.. Při prezenci se akcionáři prokáží listinnými akciemi na majitele a platným občanským průkazem. Zástupci akcionářů se prokáží úředně ověřenou plnou mocí.

Dne: 15.4.2024 představenstvo VSP DATA a.s.

Opravujeme zařízení následujících značek

Pro více informací vyberte značku Vašeho zařízení.