29.3.2020

Žádáme všechny zaměstnance, kteří byli v posledních 14 dnech ošetřeni na chirurgické ambulanci v táborské nemocnici, nechť tuto skutečnost nahlásí svému vedoucímu.

Děkujeme.

26.3.2020: Změna pravidel pro čerpání ošetřovného

Dobrý den všem,

jelikož vláda změnila pravidla pro čerpání ošetřovného - po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19, nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla. 

Každý zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, musí s „Žádostí o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ vyplnit vždy po skončení kalendářního měsíce tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Bez vyplněného tiskopisu, OSSZ dávku nevyplatí. Tiskopis je dostupný na stránkách OSSZ nebo je ke stažení na našich stránkách.

S pozdravem

Iva Randlová
Personální a mzdové oddělení VSP DATA a.s.

24.3.2020: Vážení zaměstnanci, zákazníci, partneři,

VSP DATA, stejně jako ostatní informační společnosti, dlouhodobě chápala ohrožení viry především z hlediska kybernetické bezpečnosti informačních systémů a ostatních komunikačních platforem. Nikdo jsme neočekával jak rychle se situace změní a vše bude jinak. Dnes jsme namísto Trojského koně a dalších počítačových virů ve válce s Koronavirem, způsobujícím nemoc Covid-19.

Jaká je naše bojová strategie ?

Udělat vše co může napomoci k větší bezpečnosti našich pracovníků a jejich rodin. Zajistili jsme roušky, osobní i uklízecí desinfekce,  čističky vzduchu s ozonizéry, pro pracovníky, kde to lze, přechod na tzv. Home Office. Zavedli jsme všechny vládní a obecná nařízení a doporučení stejně jako další vlastní opatření.

 • Snažíme se nadále co nejlépe poskytovat služby našim partnerům a zákazníkům. Nastavili jsme program Covid-19 zajišťující bezplatné vyzvednutí a vrácení zařízení na zákaznické adresy. Věříme, že tím, telefony, počítače a další zařízení našich zákazníků udržíme při životě, pomáháme jim zajistit komunikaci s okolím, což považujeme za důležité.
 • Pomáháme okolí jak jen můžeme a tam, kde je to potřeba.  Do lékáren, nemocnic, domovů důchodců, starším spoluobčanům i jinam darujeme ochranné pomůcky, roušky, desinfekci, rukavice.   
 • Zahájili jsme výrobu ochranných pomůcek metodou 3D tisku ve vazbě na konkrétní potřeby.
 • Uvítáme každý realizovatelný a užitečný námět ke zvýšení bezpečnosti a pomoci okolí. 

V Táboře 24. března 2020
Ing. Jindřich Zítek, generální ředitel společnosti VSP DATA a.s.

Aktuální informace

Na území ČR je zakázáno:

 • cestovat za hranice ČR
 • volný pohyb osob na území ČR, kromě nutných cest za blízkými, rodinou, k lékaři a do zaměstnání (více v Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření)
 • pohybovat se mimo domov bez zakrytí úst respirátorem, rouškou nebo jinou ochranou – dle nařízení vlády je toto povinné a bude na to dohlíženo i městskou policií
 • návštěvy pacientů v nemocnici a v dalších sociálních zařízeních

Je důrazně doporučeno:

 • zbytečně nevycházet ven
 • úřady a instituce navštěvovat pouze v nezbytných případech
 • odkladné lékařské zákroky odložit
 • není-li to nezbytně nutné, nenavštěvovat rekreační objekty

Uzavřeny jsou:

 • všechny školy a mateřské školky, které jsou zřizované městem Tábor 
 • veškerá kulturní a sportovní zařízení, veškeré akce jsou zrušené
 • restaurace s výjimkou některých stravovacích zařízení, která dávají jídlo pouze s sebou, nebo závodního stravování
 • všechny obchody s výjimkou potravin, drogerie, lékáren, čerpacích stanic, galanterie a květinářství, případně dalších dle nařízení Vlády ČR
 • sběrné dvory na území města Tábora,

Co dělat při příznacích onemocnění?

V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav, je třeba telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, lékařskou pohotovostní službu, krajskou hygienickou stanici, pro informace o dalším postupu. Můžete se také poradit na celostátní bezplatné lince 1212.

Preventivní opatření

 • nevycházejte z domovů, pokud to není nezbytně nutné 
 • noste roušku, respirátor nebo látkovou ochranu při kontaktu s ostatními lidmi 
 • eliminujte kontakt s lidmi 
 • často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem 
 • otírejte dezinfekčními ubrousky také předměty (např. mobilní telefon) 
 • kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu 
 • používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte 
 • pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma 
 • plaťte kartou vždy, když to jde 
 • sledujte aktuální informace na ověřených webech 
 • řiďte se doporučením příslušných úřadů a Vlády ČR

Aktuální informace o opatřeních v městě Tábor naleznete na stránkách

https://www.taborcz.eu/covid-19/ms-87839/p1=87839

Nejdůležitější prevence je správné mytí rukou

Základní hygiena rukou je odborníky citována jako dobrý způsob, jak zpomalit šíření virů – včetně koronaviru COVID-19 nebo sezónní chřipky. Viry se totiž šíří kapénkovou infekcí. Pokud vám někdo přímo nekýchne do obličeje, jsou právě vaše ruce možnou cestou, jak se kapénky s virem nakonec dostanou na vaše sliznice. 

Proto prakticky všichni odborníci doporučují, aby lidé věnovali zvýšenou pozornost hygieně rukou. To znamená mýt si ruce mýdlem nebo dezinfikovat je roztokem na bázi alkoholu. Většina lidí ovšem mytí rukou odbyde rychleji, než je doporučovaných 40 až 60 sekund. Podívejte se tedy, jak má podle Světové zdravotnické organizace vypadat správné mytí rukou:

Jak se starat o doma vyrobenou roušku

I podomácku vyrobená bavlněná rouška velmi efektivně chrání okolí před vykašlanými infekčními částicemi. Zatímco lidé bez roušky vykašlali podle studií v průměru 200 infekčních kapének, lidé s vlastnoručně vyrobenou rouškou pouze 43. Samozřejmě velmi záleží i na kvalitě bavlny a hustotě látky.
Bavlněná rouška tedy může zachytit téměř 80 % všech vykašlaných infekčních částic, čímž ji lze téměř srovnat s rouškou chirurgickou, která jich zachytí až 85 %.

Sterilizace

 • Nejjednodušším způsobem, jak roušku sterilizovat, je vyvaření. Nechte vodu s rouškami projít minimálně 5 minut varem a usušte. Roušky lze samozřejmě i prát odděleně v pračce.
 • I když existují studie u příbuzného koronaviru, který způsobil v minulosti epidemii onemocnění SARS, jež tvrdí, že virové částice jsou zničeny již při teplotě 60 °C po dobu praní 30 minut, raději zvyšte teplotu na 90 °C.
 • Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, ideálně párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut.
 • Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na střed a přední části ústenky.
 • Nezapomeňte, že by takto vysterilizované roušky měly být uchovány na místě, které předtím vydezinfikujete.

Jak často roušku, ústenku měnit?

Ústenka by se měla ideálně měnit každou hodinu, zejména pokud se pohybujete mezi větším množstvím lidí. Vyměnit by se měla i v okamžiku navlhnutí.
Přestože rouška virus 100% nezastaví, omezí šíření kapének s virem. Nosit roušku, ať už jakoukoliv, má tedy opravdu smysl.

Informace o opatřeních ve společnosti VSP DATA a.s.

Ve společnosti VSP DATA a.s. se snažíme maximálně dbát na ochranu našich zaměstnanců a z toho důvodu jsme přijali následující opatření:

 • všichni zaměstnanci byli vybaveni ochrannými rouškami a jsou povinni je v průběhu pracovní doby neustále nosit,
 • všichni zaměstnanci, kteří byli v zahraničí, mají povinnost o tom informovat zaměstnavatele,
 • jsou zakázané veškeré externí návštěvy v prostorech společnosti a zaměstnancům jsou zakázány veškeré služební cesty,
 • všechna frekventovaná místa se pravidelně dezinfikují včetně klik, vypínačů a ostatních často používaných povrchů,
 • vysoce frekventované dveře v současné době zůstávají otevřené z důvodu minimalizace dotýkání se klik,
 • osobní příjem zakázek byl zrušen,
 • všechna přijatá zařízení přes oddělení logování jsou dezinfikována,
 • pro přestávky je nyní k dispozici navíc zasedací místnost v prvním patře na Service parku z důvodu snížení počtu zaměstnanců v jednu chvíli na jednom místě,
 • minimalizuje se pohyb zaměstnanců mezi Service parkem a sídlem v Údolní ulici v Táboře,
 • byly zakoupeny čističe vzduchu a umístěny v jídelně, na recepci a v šatnách SP,
 • byly zrušeny pracovní víkendy,
 • Od 1.4.2020 bude úhrada obědů od Drse v prostorách SP strhávána zaměstnancům ze mzdy z důvodu zamezení manipulace s hotovostí.